دانشمندان در آخرین تحقیقات خود توانستند سلولی بسازند که قادر باشد تمام ارگانیسم را احیا کند. طی یک قرن، دانشمندان اثرات این معجزه سلولی را نشان داده‌اند که مخلوقاتی مانند کرم‌های پهن را قادر می‌سازد تا سر قطع شده خود را دوباره احیا کنند.
تأثیر پارامتر‌های فشار و دما برای هموژن‌سازی شیر و خامه توسط محققان کشورمان مورد بررسی قرار گرفت.
۷