داورزني: كواچ اقتدار لازم را براي هدايت تيم ملي ندارد
تصميم‌گيري نهايي تا 10 روز آينده
نتايج ضعيف تيم ملي واليبال در مسابقات جام جهاني ژاپن جاي هيچ شكي را باقي نگذاشت كه نيمكت تيم ملي به زودي دستخوش تغييراتي اساسي مي‌شود.
خداحافظي واليبال با كواچ!
واليبال كسي مثل آناستازي را مي‌خواهد
تيم ملي نياز به يك مربي مدير و كاربلد دارد. از همان ابتدا هم گزينه‌اي مثل آناستازي به درد تيم ملي مي‌خورد نه كواچ.
داورزني: پس از صحبت با كواچ تصميم نهايي را مي‌گيريم
سرمربي صربستاني پيشنهاد تقويت كادر فني تيم ملي را پذيرفت
اسلوبودان كواچ با تقويت كادر فني تيم ملي واليبال موافقت كرد؛ اين در حالي است كه محمدرضا داورزني كه اين روزها انتقادهاي زيادي را تحمل مي‌كند، هنوز تصميم نهايي را در اين خصوص نگرفته است.
خوش‌خبر تا پايان المپيك 2016 سرپرست مي‌ماند
۴