مستند «پای تخت»/ قسمت سیزدهم
{$sepehr_media_423784_550_330}