سازمان بورس ملزم به انتشار صورت‌های مالی می‌شود
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: در جلسه هیئت‌وزیران لایحه شفافیت مورد بررسی قرار گرفت و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد. براساس یکی از بند‌های این لایحه، مؤسسات عمومی و خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی باید صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی، درآمد و هزینه‌ها را منتشر کنند. با این لایحه، سازمان بورس به عنوان مطالبه‌کننده شفافیت از سایر شرکت‌ها، ملزم به شفاف‌سازی دقیق فعالیت‌ها و درآمد‌ها خواهد شد. هیئت‌وزیران در ادامه، با بررسی مواد دیگری از لایحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این لایحه را به پایان رساند.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهم‌ترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏ها و صلاحیت‏ها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.