صفحه دانشگاه
گروهی از پژوهشگران در دانشگاه لوند سوئد گونه فلورسنتی مولکولی را پرورش داده‌اند که بازدارنده سلول‌های بنیادی سرطانی است. تصویربرداری از چگونگی ورود این مولکول به یک سلول به محققان این امکان را داده است تا با استفاده از روش‌های سلولی- زیستی، با موفقیت چگونگی و جایگاه مقابله مولکول با سلول‌های بنیادی سرطانی را توصیف کنند.
آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز با توجه به نقش مهم آزمایشگاه پردازش تصویر در پردازش تصاویر «MRI» ثبت شده، خدمات نوینی را جهت ارائه به محققان حوزه نقشه‌برداری مغز ارائه می‌دهد.
از سوسک‌ها کار‌هایی بزرگ‌تر نیز برمی‌آید. میکرو روبات متحرک موسوم به همر (HAMR) می‌تواند روی زمین حرکت کند، روی سطح آب شناور شود و هرچقدر لازم است زیر آب راه برود. این ویژگی‌ها این روبات کوچک را قادر ساخته در محیط‌هایی جدید کاوش کند.
محققان موفق به طراحی نانوموتوری شدند که قادر است سلول‌های سرطان خون (لوسمی) را از نمونه‌خون مورد آزمایش جدا کند. جداسازی و اندازه‌گیری گونه‌های بیولوژیکی، از جمله سلول‌های سرطانی از نمونه‌های انسانی به کمک روش‌هایی نظیر فلورسانس، از پرهزینه‌ترین مراحل تشخیص و درمان بیماری است.
دانشمندان در آخرین تحقیقات خود توانستند سلولی بسازند که قادر باشد تمام ارگانیسم را احیا کند. طی یک قرن، دانشمندان اثرات این معجزه سلولی را نشان داده‌اند که مخلوقاتی مانند کرم‌های پهن را قادر می‌سازد تا سر قطع شده خود را دوباره احیا کنند.
تأثیر پارامتر‌های فشار و دما برای هموژن‌سازی شیر و خامه توسط محققان کشورمان مورد بررسی قرار گرفت.