پیامد‌های تحریف حضرت امام
اگر حضرت امام به صورتی که بود به نسل‌های بعدی منتقل نشود موجب خسارات جبران‌ناپذیر نگرشی خواهیم شد که نتیجه آن داوری‌های شکننده و ماهوی خواهد بود.
مراجع تحریف امام
برخی یاران اولیه امام کسانی هستند که در ترازی که خود انتظار دارند مورد توجه قرار نمی‌گیرند و برای احیای هویت و شخصیت خود بین حال و دوران امام رفت و آمد ذهنی دارند.
ابعاد تحریف امام
در سیره و اندیشه امام سازش ناپذیری موج می‌زند و در همه‌ی صحیفه امام یک جمله مثبت در آمریکا وجود ندارد بلکه دهها جمله نظیر «همه بدبختی‌های ما از آمریکاست»، «ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم » و ... وجود دارد.
چگونگی تحریف امام(ره)
ابعاد فرامرزی امام توسط برخی افراد و جریانات به صورت صددرصد پنهان می‌شود. تا جایی که مقام معظم رهبری در 14 خرداد 1393 با صراحت اعلام کردند که نمی‌شود بخشی از امام را کتمان یا پنهان کرد.
چرایی تحریف امام(ره)
برخی از همراهان دیروز امام بر این باورند که فرآیند مواجهه انقلاب اسلامی با جهان خارج در ابتدای انقلاب انتزاعی، آرمانی و غیرواقعی بوده است لذا به جای اینکه به تغییر و تصحیح افکار و باورهای خود اعتراف کنند، تلاش می‌کنند «امام را به عرف بین‌الملل برگردانند»، بنابراین مواضع استکبار ستیزانه امام را پنهان می‌کنند.
معجزه هرمنوتیک در تحریف حضرت امام
نه تنها جریان اصلاحات نتوانسته بین اسلامیت و جمهوریت نظام توازن برقرار نماید که با دمیدن در «مردم‌سالاری فزاینده» و تفسیر «یکه‌سالاری» از نظام ولایت فقیه بالاترین جفا را به حضرت امام انجام داد.