يك سرمربي مطرح جانشين كواچ مي‌شود؟
تمام گزينه‌هاي روي ميز واليبال
واليبال ايران روزهاي حساسي را پشت سر مي‌گذارد. حالا زمان آن است كه فدراسيون تصميم مهمي را اتخاذ كند.
تغيير و تحول براي واليبال ضروري است
كارگروه تخصصي واليبال براي بررسي نتايج واليبال در جام جهاني به عقيده من يك جلسه هم‌افزايي براي بازگشت دوباره واليبال به روزهاي اوجش بود.
كواچ در دوراهي رفتن يا تغيير نيمكت‌نشينان
تقويت كادر فني، شرط فدراسيون واليبال براي ماندن سرمربي صربستاني
«كواچ كادر فني را تقويت نكند، بركنار مي‌شود و يك مربي مطرح‌تر از او براي هدايت تيم ملي واليبال به تهران مي‌آيد.» اين حرف آخر رئيس فدراسيون واليبال پس از برگزاري اولين جلسه كارگروه بررسي نتايج ايران در جام جهاني بود.
از نظر رواني آماده نبوديم
تيم ملي در ديدار در رقابت‌هاي جام ملت‌ها از نظر رواني آماده نبود. آنچه مشخص بود اينكه مسير حركتي ما به سمت ديدار نهايي رقابت‌ها با عملكرد بدمان برابر فيليپين تغيير كرد...
۵